Pohádkové eldorádo

Projekt podpořený Fondem mikroprojektů Euroregionu Praděd, číslo projektu: CZ.3.22/3.3.07/13.03652

Příjemce grantu: Jeseníky přes hranici, o.s.

Partneři projektu: Nyski Dom Kultury

Harmonogram: 05.2013– 07.2013

Místo realizace projektu: Jeseník

Cílem projektu je zábavnou formou zvýšit povědomí o české a polské kultuře, a to především u dětí, které často povědomí o tradičních pohádkách ztrácejí. Byly vybrány pohádkové příběhy, které jsou stejné (či podobné) pro českou i polskou kulturu.

Výstupem projektu je dvoudenní kulturně-společenská akce „Pohádkové eldorádo“. Akce bude zahájena nafukovacím letním kinem pro děti. Dále bude vytvořena pohádková stezka (7 stanovišť), která bude vybavena kulisami a živými pohádkovými postavami. Každé stanoviště bude v koncepci jedné pohádky a děti, které budou s rodiči stezkou procházet, zde budou plnit pohádkové úkoly a disciplíny. Po absolvování pohádkové procházky dostanou děti diplom jako odměnu za splnění úkolů a mohou zasednout do pohádkové kostymérny a nechat se proměnit v princeznu, karkulku či vlka nebo čerta. Děti budou mít také možnost se převléci za pohádkové bytosti a vyfotografovat se v kulisách nebo se „ztratit“ rodičům na chvíli v bludišti.

Hlavním cílem projektu je posílení vazeb a setkání mezi obyvateli z čs-pl pohraničí a vytvoření podmínek pro rozvoj reg.ekonomiky a zaměstnanosti na obou stranách hranice.

Cílové skupiny projektu jsou:

Cílovou skupinou předpokládaného mikroprojektu jsou rodiny s dětmi ve věku od 2 do 12let z české i polské strany hranice, kterým projekt „Pohádkové eldorádo“ nabídne pestré a zajímavé strávení volného času a možnost poznat obdobné kulturní dědictví klasických lidových pohádek z druhé strany hranice – prostřednictvím pohádkové trasy, pohádkového kvízu, kostymérny a bludiště.

Za sekundární cílovou skupinu projektu můžeme označit širokou českou i polskou veřejnost se zájmem kulturně společenské akce a dále také všechny pracovníky a dobrovolníky kteří se budou na průběhu projektu aktivně podílet.

Bajkowe Eldorado

projekt wspierany przez Fundusz mikroprojektów Euroregionu Pradziad, numer projektu: CZ.3.22/3.3.07/13.03652

Beneficjant grantu: Jeseníky přes hranici, o.s.

Partnerzy projektu: Nyski Dom Kultury

Harmonogram: 05.2013– 07.2013

Miejsce realizacji projektu: Jeseník

Celem projektu jest zwiększenie świadomości w formie zabawy na temat polskiej i czeskiej kultury, przede wszystkim wśród dzieci, które często tracą świadomość na temat tradycyjnych bajek. Zostały wybrane opowieści, które są takie same (lub podobne) dla czeskiej i polskiej kultury.

Wynikiem projektu jest dwudniowa impreza kulturalno-społeczna "Bajkowe Eldorado“. Imprezę rozpocznie seans dla dzieci w kinie letnim. Zostanie również stworzona ścieżka bajkowa (7 stanowisk), która będzie wyposażona w sceny oraz żywe postaci bajkowe. Każde stanowisko będzie w koncepcji jednej bajki, a dzieci, które będą spacerować z rodzicami po ścieżce, wykonają tutaj bajkowe zadania i polecenia. Po zakończeniu spaceru bajkową ścieżką dzieci otrzymają dyplom jako nagrodę za spełnienie zadań i będą mogły usiąść w bajkowej przebieralni kostiumowej i zmienić się w księżniczkę, Czerwonego Kapturka, wilka czy diabła. Dzieci będą miały także możliwość przebrać się za postaci bajkowe i zrobić sobie zdjęcia na scenie albo „stracić się“ na chwilę rodzicom w labiryncie.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie więzi i spotkań między mieszkańcami z pogranicza polsko-czeskiego i stworzenie warunków do rozwoju gospodarki regionalnej i zatrudnienia po obu stronach granicy.

Grupy docelowe projektu to:

Grupą docelową zakładanego mikroprojektu są rodziny z dziećmi w wieku od 2 do 12 lat z polskiej i czeskiej strony granicy, którym projekt "Bajkowe Eldorado" oferuje różnorodne i ciekawe spędzenie wolnego czasu oraz możliwość poznania podobnego kulturowego dziedzictwa klasycznych bajek ludowych z drugiej strony granicy - za pośrednictwem ścieżki bajkowej bajkowego quizu, przebieralni z kostiumami oraz labiryntu.

Za dalszą grupę docelową projektu możemy przyjąć szeroką polską i czeską publiczność zainteresowaną imprezami kulturalnymi oraz społecznymi, a następnie wszystkich pracowników i wolontariuszy, którzy będą aktywnie uczestniczyć w projekcie.

Plakáty

Plakat_pl

Plakat_poh-les

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Nesouhlasím Souhlasím